Όροι χρήσης & Ασφάλεια Συναλλαγών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ


Η εταιρία, για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας πιστωτικής κάρτας για μελλοντική χρήση, καθώς αυτόματα μεταφέρεστε στο ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας. Επομένως, θα πρέπει να επανεισάγετε τα στοιχεία αυτής κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια αγορά. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων από τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας στοιχείων της πιστωτικής κάρτας, δηλώνεται ρητά ότι έχετε το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της εν λόγω πιστωτικής κάρτας.

Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών.

Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεσή σας για χρέωση αυτής με το ποσό της αγοράς που πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την πιστωτική σας κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι όπως υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης, τότε η αγορά δεν θα εκτελεστεί.

Οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα θα διεκπεραιώνονται μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρίας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του παρόχου περί “Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών” με τον οποίο είναι συμβεβλημένη η εταιρία.

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου “Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών” ή του παρόχου “Διαδικτυακών Υπηρεσιών” (Internet Service Provider ή ISP). Ενδεικτικές περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρίας είναι οι εξής:

1.     Αστοχία υλικού (hardware) ή λογισμικού (software) του παρόχου “Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών”. Σε περίπτωση που ο εξυπηρετητής αιτημάτων του παρόχου “Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών” σταματήσει να δουλεύει σύμφωνα με τις προδιαγραφές, είτε λόγω αστοχίας υλικού (ενδεικτικά αναφέρονται βλάβη σκληρών δίσκων, απώλεια παροχής ρεύματος, βλάβη κύριας μνήμης), είτε λόγω προβλημάτων λογισμικού, το μέλος θα θεωρείται από την εταιρία ότι δεν συμμετέχει στην αγορά.

2.     Μη ενημέρωση της εταιρίας για ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε περίπτωση που η συναλλαγή χρεωθεί ή δεσμευθεί σε πιστωτική κάρτα, αλλά η εταιρία δεν ενημερωθεί μέσω αποδεκτών διαδικασιών τότε η εταιρία θα θεωρήσει ότι το μέλος δεν συμμετέχει στην αγορά. Η αδυναμία ενημέρωσης της εταιρίας μπορεί να υφίσταται με υπαιτιότητα του παρόχου “Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών” ή του παρόχου “Διαδικτυακών Υπηρεσιών”.

Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν πλήρη λίστα με όλες τις περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρίας.

Τροποποίηση των όρων του παρόντος: Το www.greenartstore.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. H εταιρία αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

 

ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ


Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται:

Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ το www.greenartstore.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές.

Ευθύνη www.greenartstore.gr: To κατάστημα δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει στους πελάτες του. Όλα τα προϊόντα (πλην των φυτών) παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές συσκευασμένα. Στην περίπτωση που στις παραδιδόμενες ποσότητες αποδεδειγμένα ανευρεθεί ελαττωματικό προϊόν διατηρείτε το δικαίωμα επιστροφής του με δυνατότητα αντικατάστασής του .

Τροποποίηση των όρων του παρόντος:Το www.greenartstore.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. H εταιρία αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.